Exhibition Name : KafuExpo
Venue : Korme Exhibition Center
Address : Nurzhol Blvd, Astana / Kazakistan
Exhibition Date : 12-14 April 2017
Exhibitor Time Periods : 09:45 - 18:15
Visitor Time Periods : 10:00 - 18:00
Preparation of Stands : 09-10-11 April 2017
Dismantling of Stands : 15 April 2017
Organiser : ELANEXPO
Contact : (Tel) +90 212 273 18 88 - (Fax) +90 212 273 18 19
Web : www.elanexpo.net - www.kafuexpo.com
E-mail : info@elanexpo.net - info@kafuexpo.com